Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// Mašinski fakultet Beograd

INOVACIONI CENTAR

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu je organizacija koja na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga.
Od ideje do realizacije
// Inovacioni centar MF

17 godina uspešnog, inovativnog rada.

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu svečano je obeležio 17 godina uspešnog rada. Na svečanosti održanoj na MF, predstavljeni su najznačajniji projekti koji su realizovani u tom periodu, kao i vizija razvoja u budućnosti. Inovacionom centru je zvanično uručen i Sertifikat ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom u oblasti istraživanja, razvoja i edukacije u tehničko-tehnološkim naukama.+

01

Inovacioni centar MF je organizacija koja na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga.

SAZNAJ VIŠE
01

Inovacioni centar MF

Inovacioni centar MF
02

Glavni zadatak Inovacionog centra je primena naučnih, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva radi stvaranja i realizacije poboljšanih i novih proizvoda, procesa i usluga, kao pokretača razvoja Republike Srbije.

SAZNAJ VIŠE
02

Glavni zadatak

Glavni zadatak
03

IC je osposobljen za različite oblasti istraživanja. U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata.

SAZNAJ VIŠE
03

Osposobljenost

Osposobljenost
// Inovacioni centar

Vaš partner za sve vrste inovacija

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu osnovan je Odlukom Saveta Mašinskog fakulteta na sednici održanoj 27.2.2006. godine, u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti Republike Srbije i Zakonom o privrednim društvima. Inovacioni centar Mašinskog Fakulteta (ICMF) u Beogradu. Osnovan je kao jednočlano privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, rešenjem RS Ministarstvo nauke br. 021-01-48/2006-01 od 05.09.2006. godine, čija je pretežna delatnost 7219 – Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama.

Inovacioni centar u svom poslovanju, na poseban i sistematski način primenjuje naučne rezultate i savremene tehnološke procese, radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga kroz realizaciju domaćih (naučno-istraživačkih i za potrebe privrede) i međunarodnih projekata.

ISО 9001:2015 (QMS)
ISО 9001:2015 (QMS)

Sistem menadžmenta kvalitetom (Quality management systems – Requirements).

ISO 14001:2015 (EMS)
ISO 14001:2015 (EMS)

Sistem menadžmenta životnom sredinom (Envinor­mental management systems- Requirements with guidance for use).

ISO 45001:2018 (OH&S)
ISO 45001:2018 (OH&S)

Menadžment sistem za bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih (Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use).

ISO 22301:2019 (BCMS)
ISO 22301:2019 (BCMS)

Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja (Secu­ri­ty and resilience - Business continuity management systems - Requirements).

ISO 21001:2018 (MSEO)
ISO 21001:2018 (MSEO)

Sistem menadžmenta obrazovnom organizacijom (Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use).

ISO 27001:2013 (ISMS)
ISO 27001:2013 (ISMS)

Sistem menadžmenta bezbednosti informacija (Infor­mation technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements).

// tehnologije i oblasti

Osposobljeni za različite oblasti istraživanja

U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Inovacioni centar poseduje adekvatnu opremu za naučno-istraživački rad i rešavanje konkretnih razvojnih problema različitih privrednih delatnosti i organizacija, pre svega u sledećim oblastima:
// Posedujemo više od dobrih veština

Uspostavimo kontakt

// u korak sa vama

Naši najnoviji projekti

Nadmašili smo naše iskustvo u širokom spektru industrija da bismo doneli naše proejte na uvid i pretstavili našim klijentima.
// PIC number: 974830407

Horizon projekti

+
Klijenata
+
Projeakta
+
Naučnika
+
Godina postojanja
// INDUSTRIJE POSLOVANJA

Industrijske oblasti
kojim se bavimo

Mašinstvo i industrijski softver
Mašinstvo i industrijski softver
U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Inovacioni centar poseduje adekvatnu opremu za naučno-istraživački rad i rešavanje konkretnih razvojnih problema različitih privrednih delatnosti i organizacija
Materijali i hemijske tehnologije
Materijali i hemijske tehnologije
U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Inovacioni centar poseduje adekvatnu opremu za naučno-istraživački rad i rešavanje konkretnih razvojnih problema različitih privrednih delatnosti i organizacija
Informacione tehnologije
Informacione tehnologije
U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Inovacioni centar poseduje adekvatnu opremu za naučno-istraživački rad i rešavanje konkretnih razvojnih problema različitih privrednih delatnosti i organizacija
Biotehnologija
Biotehnologija
U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Inovacioni centar poseduje adekvatnu opremu za naučno-istraživački rad i rešavanje konkretnih razvojnih problema različitih privrednih delatnosti i organizacija
Energetika
Energetika
U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. Inovacioni centar poseduje adekvatnu opremu za naučno-istraživački rad i rešavanje konkretnih razvojnih problema različitih privrednih delatnosti i organizacija
// naše najnovije vesti

budite u toku sa novim dešavanjima

// Pišite nam! Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja 24/7

POTREBNA VAM JE KONSULTACIJA?