Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Lab EEBEE

LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE ETALON BROJILA ELKTRIČNE ENERGIJE -LAB EEBEE

Osnivanjem Laboratorije za etaloniranje etalon brojila električne energije (Lab EEBEE) na Inovacionom Centru Mašinskog Fakulteta u Beogradu doo, realizovan je referentni etalon električne energije, koji omogućava etaloniranje svih etalon brojila električne energije koje u svom radu koriste laboratorije za overavanje brojila električne energije i druge zainteresovane strane.

Sledljivost za referentni etalon električne energije se ostvaruje eksternim etaloniranjem u Direkciji za mere i dragocene metale –  DMDM, Beograd ili u laboratoriji proizvođača referentnog etalona električne energije, kao jedne od kompetentnih (akreditovanih) laboratorija u Evropi..

Laboratorije za etaloniranje etalon brojila električne energije (Lab EEBEE) na Inovacionom Centru Mašinskog Fakulteta u Beogradu doo pruža mogućnost obezbeđenja sledljivosti svim zainteresovanim stranama koje u svom radu koriste etalon brojila električne energije i tako doprinosi ispunjenju planiranih rokova periodičnog etaloniranja merne opreme, održavanju kompetencije zaintersovanih strana za pouzdane i sledljive rezultate merenja.

Merna oprema kojom raspolaže Lab EEBEE izmeću ostalog sasatoji se od automatskog mernog sistema ZERA MTS 310 (trofazni izvor napona i struje sa etalon brojilom  ZERA EPZ 303-5) tačnosti do 0,02 %, za ulazne napone do 320 V, struje do 120 A, faktor snage 1 do 0 induktivno / kapacitivno, frekvencije 45 Hz do 65 Hz, u sinusoidnim uslovima.

Trenutno Lab EEBEE je u procesu akreditacije u skladu sa zahtevima referentnog standarda SRPS ISO/IEC 17025, očekivani početak rada laboratorije je u narednim mesecima.

Rukovodilac Lab EEBEE je dr Uroš Kovačević, naučni saradnik Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu doo.