Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Reference

 • Izveštaj o stanju materijala cevnog sistema kotla na TEKO B, februar 2000 god
 • Ispitivanje zagrejaca visokog pritiska, prema programu ispitivanja overenog u Inspektoratu parnih kotlova, za Blok 1, Linija 1 i 2 i Blok 2 Linija 1 i 2, Termoelektrane Nikola Tesla  B, period ispitivanja 2002 i 2003 god.
 • Ispitivanje i ekspertiza tj. procena veka cevi P2, Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o TEKO B, 2003. god.
 • Propisivanje tehnologija zavarivanja za parovod Energane Sartid, 2003 god.
 • Usluga obuke zavarivaca Termoelektrane Nikola Tesla  B, maj-juli 2004
 • Kontrola pripreme cevnih elemenata nove RB linije za montažu i zavarivanje, Obrenovac B, avgust 2005  god.
 • Ispitivanje cevi plafonskog isparivaca, Energo-steel d.o.o., Energana, septembar 2006.
 • Ispitivanje stanja uzoraka kotlovskih cevi Bloka B-1, U/G-07/03-R011514/13690, Termoelektrane Nikola Tesla  A, februar 2006.
 • Ispitivanje zagrejaca niskog pritiska, prema programu ispitivanja overenog u Inspektoratu parnih kotlova, Termoelektrane i kopovi Kostolac d.0.0 TEKO A, juli 2006. god.
 • Izrada, nostrifikacija, i zakljucak tehnicke dokumentacijeza rekonstrukciju ZNP br. 1, 2, 3. bloka A-3 i napojnog rezervoara Bl. A-3, Termoelektrana Nikola Tesla A, juli 2007.
 • Ispitivanje uzoraka ovesnih cevi Bloka 2 br.uzoraka 55/II, 56/II, 57/III, 58/III, Kostolac Drmno, septembar 2007.
 • Ispitivanje uzoraka oštecenih cevi pregrejaca 2 Blok 1, septembar, 2007 Kostolac
 • Usluga obuke zavarivaca prema ugovoru br. 009306,  Termoelektrane Nikola Tesla  A, septembar 2008
 • Atestacija materijala na osnovu dostavljeno uzorka, Slobodametal a.d. Obrenovac, 2008. god.
 • Ispitivanje sfernih rezervoara HIP Petrohemija, Fabrika sintetickog kaucuka- Elemir, decembar 2008. god.
 • Izrada kontrolnih proracuna cvrstoce za 7 stabilnih posuda pod pritiskom, Akcionarsko društvo Prvi partizan Užice, 2009,
 • Izrada kontrolnih proracuna cvrstoce za 105 stabilnih posuda pod pritiskom, HIP Petrohemija, Fabrika sintetickog kaucuka- Elemir, usluga br. 7202/08 (od 2009 do 2011),
 • Izrada kontrolnih proracuna cvrstoce za stabilne posuda pod pritiskom za Drimsko Limske HE Bajina Bašta, 2010.
 • Sanacija Oštecenja na kontaktnim površinama ’’prstiju’’ i ’’noževa’’ rastavljaca za dinamicko kocenje Tošiba – RHE Bajina Bašta,
 • Ispitivanje i analiza stanja gasnog cevovoda TO Novi Beograd, 2010
 • Izveštaj o stanju bešavnih celicnih cevi u magacinu investicija predloženih za otpis za JKP Beogradske elektrane, 2010
 • Izveštaj o ispitivanju zavrenih spojeva za Mont d.o.o stubline 2012.

Poslovi vezani za rad Kontrolnog tela Inovacionog centra a u vezi razvrstavanja i kontrolisanja i ispitivanja posuda pod pritiskom

 • Drinsko-Limske HE doo „Bajina Bašta“, Trg Dušana Jerkovica 1, 31250 Bajina Bašta 2012.
 • Reverzibilna HE „Bajina Bašta“, Trg Dušana Jerkovica 1, 31250 Bajina Bašta 2012.
 • Mini HE „Vrelo“, Trg Dušana Jerkovica 1, 31250 Bajina Bašta 2012.
 • HE „Meduvršje“, Meduvršje, Gospodar Jovana 24, 32000 Cacak 2012..
 • HE „Ovcar banja“, 32242 Ovcar Banja 2012.
 • JKP „Suboticka Toplana“, Segedinski put 22, 24000 Subotica 2012.
 • „Galenika“ ad Beograd, Batajnicki drum bb, 11080 Beograd 2012.
 • IHP Prahovo – „MEG“ doo Prahovo u restruktuiranju 2012.
 • „Klinicki centar Srbije“ , Pasterova 2, 11000 Beograd 2012.
 • „Beogradska industrija piva, slada i bezalkoholnih pica“ a.d. Beograd – u restruktuiranju, Bulevar Vojvode Putnika 5, 11000 Beograd. 2012.
 • „Lepenka“  d.o.o. Novi Kneževac Cara Dušana 45,  2014.
 • „Farmanova“ d.o.o. Obrenovac Industrijska zona 8, 2014.
 • „Strabag“ Zajecar Ul. Generale Gambele 68, 2014.
 • „Termoelektrana Nilola Tesla A“, Bogoljuba Uroševica – Crnog 44  Obrenovac, 2015.
 •  
 • Saradnja sa ADQM: LZO, ASTM
 • Malta kursevi 2010-2013 ESF
 • Projekt ESF preko WiFi razvoj kurseva za poducavanje i obuku
 • Projekt za „SGM solution“, proizvodnja kurseva za ucenja na daljinu (Mašinstvo, elektrotehnika, inženjerski menadžment)
 • EEN
 • HUTON
 • Upravljanje rizikom (u rudarstvu)
 • SAFERA
// U KORAK SA VAMA

Naši najnoviji projekti

Nadmašili smo naše iskustvo u širokom spektru industrija da bismo doneli naše proejte na uvid i pretstavili našim klijentima.

// Pišite nam! Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja 24/7

POTREBNA VAM JE KONSULTACIJA?

// NAŠI PARTNERI

Priznati smo u više
od 20+ zemalja sveta