Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// šta nudimo

Vaš partner za
sve vrste inovacija

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu je organizacija koja na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga.

Od ideje do realizacije
// Iskustvo. Znanje. Veština

Šta mi zapravo radimo

Osposobljeni za različite oblasti istraživanja

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu svečano je obeležio 17 godina uspešnog rada. Na svečanosti održanoj na MF, predstavljeni su najznačajniji projekti koji su realizovani u tom periodu, kao i vizija razvoja u budućnosti. Inovacionom centru je zvanično uručen i Sertifikat ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom u oblasti istraživanja, razvoja i edukacije u tehničko-tehnološkim naukama.

Naše laboratorije, oprema i druga sredstva za primenjena, razvojna i inovaciona istraživanja, odnosno ostvarivanje programa i realizaciju projekata nalaze se u zgradi Mašinskog fakulteta u Beogradu.

// naše usluge

Naš liderski tim

Inovacioni centar je partner po izboru mnogih vodećih svetskih preduzeća, malih i srednjih preduzeća koji traže tehnološke izazove.

Prof. Dr. Nenad Zrnic, Dipl.-Ing.​
Prof. Dr. Nenad Zrnic, Dipl.-Ing.​
Direktor
asimonovic@mas.bg.ac.rs
dr Aleksandar Simonović
dr Aleksandar Simonović
Redovni profesor
asimonovic@mas.bg.ac.rs
dr Dragan Tucaković
dr Dragan Tucaković
Redovni profesor
dtucakovic@mas.bg.ac.rs
dr Miloš Milošević
dr Miloš Milošević
Naučni savetnik
mmilosevic@mas.bg.ac.rs
dr Saša Mitić
dr Saša Mitić
Vanredni profesor
smitic@mas.bg.ac.rs
dr Snežana Kirin
dr Snežana Kirin
Naučni savetnik
skirin@mas.bg.ac.rs
// indeks tehnologije

Poboljšajte i inovirajte
sa Inovacionim centrom

We hire and build your own remote dedicated development teams tailored to your specific needs.

Mašinstvo i industrija softvera​ 70%
Materijali i hemijske tehnologije​ 90%
Informacione tehnologije​ 60%