Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Centar za brzi razvoj prototipova

Centar za brzi razvoj prototipova obavlja poslove u domenu razvoja i unapređenja postojećih koraka u dizajniranju i izradi prototipova.

Centar se služi najmodernijim 3D tehnologijama današnjice (CAD/CAM/CAE), kao što su: 3D modelovanje, 3D skeniranje fizičkih modela i tehnologijama 3D štampe.

Pored razvoja prototipa od idejne faze do konačnog modela, Centar se po potrebi služi i tehnikama reverznog inženjerstva.
Reverzno inženjerstvo, uz pomoć 3D skenera i odgovarajućih softvera za 3D modelovanje, nam omogućava verodostojno dobijanje originalne geometrije
postojećeg dela, te daljom manipulacijom u softveru možemo izvršiti korekcije postojeće geometrije radi ostvarivanja boljeg konstruktivnog rešenja.
Osim navedenih 3D tehnologija, poslovi Centra uključuju i ispitivanje materijala koji se koriste za tehnologiju 3D štampe kako eksperimentalnim tako i numeričkim metodama (koristeći metodu inženjerskih proračuna primenom računara tj. metodu konačnih elemenata).

Rukovodilac: dr Milos Milosevic, naucni savetnik
Domen: 3D štampa, 3D skeniranje, Izrada prototipova, Ispitivanje, prototipova, Ispitivanje materijala
Sajt centra: OPTI
Koorganizator konferencije: CNNTECH