Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Laboratorija za toplotne turbomašine (LTT)

Laboratorija za toplotne turbomašine (LTT) je istraživačka i nastavna jedinica na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Inovacionom Centru Mašinskog fakulteta.

LTT istražuje u oblasti toplotnih turbomašina i termoenergetskih postrojenja

LTT je akreditovana laboratorija za garancijska i pogonska ispitivanja parnih turbina, parnih turbopostrojenja i termoelektrana.

Nastavne aktivnosti LTT su u okviru Katedre za termoenergetiku.

// Laboratorija za toplotne turbomašine (LTT)

Posetite sajt