Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Novosti iz ICMF-a

Međunardni skupovi

Sa ponosom možemo reći da smo bili sponzori Međunarodnog Simpozijuma o Analizi Rizika i Bezbednosti Složenih Struktura i Komponenti pod nazivom IRAS 2023 (eng. Second International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components), u organizaciji evropskog društva ESIS (TC12) i srpskog Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) održanog od 2. do 4. aprila 2023. na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Zaposleni u organizaciji ICMF koji su učestvovali u organizaciji ovog skupa su:

  • prof. emeritus Aleksandar Sedmak, savetnik i predsednik društva ESIS
  • dr Branislav Đorđević, naučni saradnik IC-a
  • dr Simon Sedmak, naučni saradnik IC-a
  • dr Mihajlo Aranđelović, naučni saradnik IC-a
  • dr Miloš Milošević, naučni savetnik IC-a
  • Isaak Trajković, istraživač pripravnik IC-a

Saradnici Inovacionog centra su pored učešća u organizaciji ovog skupa predstavili rezultate svojih naučnih istraživanja koji se mogu naći u zborniku apstrakata i ESIS-ovom YouTube kanalu na ovom linku.