Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Novosti iz ICMF-a

Memorandum o saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića

 

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta i Mašinski fakultet u Beogradu potpisali memorandum o saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića.

Ovaj memorandum obeležava početak jedne dugoročne saradnje između ovih institucija kako u savladavanju znanja iz oblasti primene novih tehnologija u naučne svrhe tako i u poboljšanju postojećih proizvoda i tehnologija. Mentorska podrška, organizovanje zajedničkih skupova i  konkurisanje na međunarodnim projektima su samo deo aktivnosti koje su planirane za naredni period.

Saradnja između ovih institucija predstavlja spoj ambicije, znanja, iskustva i energije i kao takva ima potencijala da iznedri zavidne rezultate rada.