Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Novosti iz ICMF-a

Predavanje ,,Od ideje do prototipa“

U okviru Inovacionog inkubatora Instituta za fiziku u Beogradu održano je predavanje „Od ideje do prototipa“ na kome je prisustvovalo mnogo mladih istraživača, a posebno studenata Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i studenata nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Cilj predavanja bio je da se istraživačkim timovima koji su novi u preduzetništvu, kao i mladim istraživačima i studentima zainteresovanim za inovacije, pruže relevantne informacije o ključnim koracima za razvoj ideje do prototipa.

Doktor Saša Lazović, zamenik direktora za inovacije i komercijalizaciju, istakao je da projekat inkubatora omogućava da se Institut poveže sa širom zajednicom. Tokom 2023. godine inovacije i komercijalizacija dali su merljiv doprinos finansiranju Instituta sa oko 10 odsto budžeta.

Prema rečima dr Lazovića Institut ima dve spin-of kompanije od značaja za odbranu Srbije i osnovao je više akreditovanih laboratorija koje sarađuju sa privredom, osnovao je i Inovacioni centar koji je okupio važne stručnjake i uspešno funkcioniše. Navodeći elemente koji su doprineli rastu inovacione delatnosti i komercijalizacije, Lazović je dodao da je Institut za fiziku u Beogradu veoma uspešan u osvajanju inovacionih projekata Fonda za inovacionu delatnost. Osnovao je Inovacioni inkubator koji je privukao nove ljude i kompetencije i dobio značajnu podršku koju u ovoj oblasti pruža Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Predavanje „Od ideje do prototipa“ održao je dr Miloš Milošević, naučni i poslovni savetnik u Inovacionom centru Mašinskog fakulteta u Beogradu. Dr Milošević vodi Centar za brzi razvoj prototipova i učestvovao je u razvoju sedam patenata, među kojima je i jedan međunarodni.

Dr Milošević je govorio o svojim iskustvima od rađanja ideje preko zaštite intelektualne svojine do proizvodnje nulte serije, fokusirajući se na izazove koji se javljaju na tom putu.

Tokom diskusije učesnicima su približena iskustva: kako identifikovati, validirati i planirati razvoj inovativnih ideja, ali je i predstavljena strategija za formiranje efikasnog tima sa posebnim fokusom na zaštitu intelektualne svojine, uključujući strategije za dobijanje međunarodnog patenta. Ovo predavanje je jedno u nizu koje se odvija u okviru programa za promociju i popularizaciju inovacione delatnosti.