Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Novosti iz ICMF-a

Radionica o mehanizmima finansiranja inovacija i podrške malim i srednjim preduzećima

 

Inovacioni Centar Mašinskog fakulteta u Beogradu je 1.07.2021. na Zlatiboru, u saradnji sa Privrednom Komorom Srbije, Razvojnom Agencijom Srbije i drugim partnerima iz EEN mreže u Srbiji i regionu, organizovao radionicu o mehanizmima finansiranja inovacija i podrške malim I srednjim preduzećima (MSP) koja predstavljaju motor bez koga nema ubrzanog oporavka i napretka domaće ekonomije. U radu radionice je prisutvovalo oko 80 učesnika koji su predstavljali kreatore politike Republike Srbije i tela koja primenjuju instrumente za sprovodjenje te politike, akademsku zajednicu i privredu.

Inovacije su ključne za razvoj Srbije, glavni pokretač promena i jačanja konkurentnosti privrede, a srpska privreda stalno pokazuje da poseduje inovativni potencijal i da postoji sposobnost da se inovativne ideje pretoče u konkretne proizvode za kojima postoji potražnja na tržištu. Za ekonomski razvoj i inkluzivan rast ključno je podsticanje inovacija i istraživanja, naročito negovanje veza između privrede i nauke što je bio cilj radionice.

Tom prilikom su razmenjene infomacije o postojećim i planiranim podsticajima, merama i zakonskim okvirima. Dr Saša Lazović, pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem je sa nivoa ministarstva predstavio naučno-istraživački i inovacioni sistem u Republici Srbiji i saradnju nauke i privrede kroz prizmu strateškog planiranja.

Savetnice za podršku MSP Tanja Končarević i Olja Pavlović iz Razvojne agencija Srbije (RAS) predstavile su program podrške MSP za ulazak u lance dobavlјača multinacionalnih kompanija koji se primenjuje od 2019.-e godine.

Fond za inovacionu delatnost kontinurano pruža podršku inovatinvim aktivnostima preduzeća kroz svoje programe finansiranja. Koordinator TTF programa (Technology Transfer Facility) Mlađan Stojanović, iz Fonda za inovacionu delatnost je prezentovao instrumenate fonda za podršku istraživanju i inovacijama. Po njegovim rečima, u 2021.-oj godini, planirana sredstva za podršku inovacionim projektima će biti na nivou od preko 25 miliona evra, što je ogromno povećanje u odnosu na prethodne godine što predstavlja priliku koju MSP treba da iskoriste.

Biljana Glišić, Samostalni savetnik za programe i fondove EU iz Privredne komore Srbije (PKS) je predstavila program za inovativna MSP u okviru prograna HORIZONT EVROPA.

U okviru radionice su sagledana trenutna dostignuća u pogledu inovacionih preduzeća. Prisutnim preduzetnicima je kroz živu reč i direktni kontakt omogućeno da imaju uvid o trenutnim mogućnostima koje su na raspolaganju u smislu raličitih vrsta podsticaja i o tome šta su specifični cijevi finansiranja u kratkom i srednjem vremenskom periodu.