Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Moving Plastics and mAchine iNdustry towards Circularity – Plan-C

Plan-C prepoznaje ulogu i važnost plastike u svakodnevnom životu, ali i urgentnu potrebu za prelaskom na modele cirkularne ekonomije!
Plan-C ima za cilj da se pozabavi izazovima navedenim u Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju Evropske unije, fokusirajući se posebno na zemlje Dunavske regije u kojima nedostaju adekvatni sistemi za upravljanje otpadom i infrastruktura za reciklažu.

O NAMA

Plan-C je međunarodni projekat u čiju implementaciju je uključeno 14 partnera iz Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Moldavije. Konzorcijum uključuje institucije i organizacije koje se bave proizvodnjom i preradom plastike, kao i eksperte iz mašinske industrije koji su posvećeni pokretanju pozitivnih promena u lancu vrednosti plastike.
Projekat je započeo u januaru 2024. godine i trajaće 30 meseci (1. januar 2024. – 30. jun 2026.)

Ukupan budžet projekta iznosi 2.169.500,00 EUR.

MISIJA

Misija projekta je da se promeni način korišćenja i obrade plastike kroz razvijanje transformisanog lanca vrednosti plastike koji odgovara cirkularnom modelu poslovanja, i koji promoviše prednosti ponovne upotrebe/reciklaže plastike, redistribucije, popravke i ponovne proizvodnje i reciklaže mašina kroz inovativne poslovne modele. Krajnji cilj je značajno smanjenje otpada i maksimiziranje efikasnosti korišćenja resursa.
Kroz transnacionalnu saradnju i inovativna rešenja, Plan-C nastoji da poveća stopu reciklaže plastične ambalaže na 50% do 2025. godine, u skladu sa ciljevima EU.

SPECIFIČNI CILJEVI

 1. Transformacija INDUSTRIJE PLASTIKE ka cirkularnim modelima poslovanja, primenom design thinking metode
 2. Transformacija MAŠINSKE INDUSTRIJE ka cirkularnim modelima poslovanja, primenom design thinking metode
 3. Kreiranje mape za cirkularnu transformaciju LANCA VREDNOSTI PLASTIKE – kompanije za preradu plastike + proizvođači mašina

ŠTA RADIMO

Plan-C želi da uključi što više relevantnih stejkholdera iz cele Dunavske regije kako bi se pridružili misiji izgradnje održivije budućnosti.

Transnacionalni transfer tehnologije: Olakšavamo razmenu znanja i ekspertize među partnerima za razvoj cirkularnih prototipova plastike i inovativnih mašinskih rešenja.

Zajedničko kreiranje i demonstracija: Zajednički napori dovode do stvaranja i demonstracije cirkularnih prototipova plastike, utirući put za praktičnu primenu u regionalnim kompanijama.

Smernice i strategije: Razvijamo smernice i strategije za unapređenje cirkularnosti u industriji plastike i mašinskoj industriji, obezbeđujući njihovu integraciju u regionalne strategije inovacija (RIS3).

Izgradnja vizije: Zajedno sa partnerima iz industrije, zamišljamo transformisani lanac vrednosti plastike dizajniran za cirkularnu ekonomiju, naglašavajući prednosti ponovne upotrebe, reciklaže i održivih mašinskih procesa.

Transnacionalni akcioni plan: Konačni rezultat je sveobuhvatni transnacionalni akcioni plan, koji pruža smernice za mala i srednja preduzeća, velike kompanije, organizacije za podršku poslovanju, sektorske agencije i javne vlasti za implementaciju cirkularnih koncepata duž lanca vrednosti plastike. 

PARTNERI

 1. Business Upper Austria
 2. Austria Business Service
 3. Technology Center Horb
 4. Czech Plastics Cluster z.s.
 5. Tomas Bata University in Zlin
 6. Slovak Plastic Cluster
 7. Technical University in Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Presov
 8. Omnipack First Hungarian Packaging Technology Cluster
 9. Innovation Centre, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade
 10. Romanian Cluster Association
 11. ’’Petru Poni’’ Institute of Macromolecular Chemistry
 12. Innoskart Business Development Nonprofit Ltd.
 13. Foundation for Innovation Technology and Knowledge Transfer Bosnia and Herzegovina
 14. Assocation of Light Industry enterprises Moldova

STRATEŠKI PARTNERI

 1. Circular Economy Forum Austria
 2. Hochschule Pforzheim
 3. Miniszterelnökség
 4. Privredna komora Srbije
 5. Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat, Innovation und Technoligie
 6. Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH TZ Horb
 7. Technologické Inovacni Centrum UTB
 8. Slovenska obchodnà a priemyselnà komora
 9. Innova Nonprofit Kft.
 10. Ministerul Economiei
 11. National Cluster Association

Plan-C u primarnom fokusu ima mobilizaciju i tranziciju industrije plastike i mašina za preradu plastike ka čistoj i cirkularnoj ekonomiji, i prati cilj da nikoga ne izostavi i da razmotri sve ekonomske izazove i finansijski potencijal koji donosi tranzicija ka zelenijoj industriji.

Važne stranice:
https://www.interreg-danube.eu/projects/Plan-C 
https://www.interreg-danube.eu/ 
https://www.linkedin.com/company/plan-c-moving-plastics-and-machine-industry-towards-circularity/