Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

E-learning projekt – saradnja sa SGM-solution Berlin

 

 

Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta u Beogradu je ostvario saradnju sa prestižnom nemačkom kompanijom SGM-solutions iz Berlina, na razvoju e-learning platforme za potrebe učenja na daljinu. Cilj ovih projekata je da se razviju interaktivni kursevi za Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), vodeću instituciju u oblasti strukovnog obrazovanja na Malti.

U saradnji sa SGM Inovacioni centar je isporučio takozvano “one-stop” rešenje, u koje spadaju: specifikacija ciljeva učenja, izrada “e-learning” materijala (transkripte, video snimke za interaktivno učenje, kvizove). Kvalitet gradiva koje je obuhvaćeno nastavom je u skladu sa međunarodnim standardima obrazovanja (npr. European Qualification Framework – EQF). Sav material prvo prolazi interni proces kontrole kvaliteta, koji uključuje proveru da li sadržaj platforme ispunjava međunarodne standard, greške u pravopisu, proceru pozicije slika, i da li je sadržaj u odgovarajućem redosledu. Predavanja su u vidu video ili audio prezentacija. Prosečno predviđeno vreme za pojedinačni modul je 37 sati, što uključuje vreme provedeno na rešavanju testova i kvizova. Sav sadržaj je snimljen u Beogradu, a postprodukcija je rađena od strane SGM-solutions u Berlinu. Uspešno smo uradili tri različita projekta u peroidu 2013-2016. godina:

  • MCAST 2 – 212 modula (EQF levels 4,5,6)
  • MCAST 3 – 10 modula – Obuka za predavače
  • MCAST 4 – 9 modula na master nivou

 

000 000
Prikaz procesa snimanja video materijala