Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Fleksibilni, predmešani, jeftini gorionici za grejanje u domaćinstvima (FlexHeat)

Trogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija u okviru programa FP6. Konzorcijum čine šest evropskih univerziteta i tri industrijske organizacije: holandska kompanija – jedan od najvećih evropskih proizvodjača gorionika i dva srpska proizvodjača uređaja za domaćinstva.

Projektom je predviđen razvoj više-gorivnog, efikasnog i jeftinog gasnog gorionika napredne tehnologije, sa malom emisijom polutanata (ispod 50 mg/kWh), povećanog dinamičkog opsega rada (najmanje 1:3) i povećane pouzdanosti od najmanje 200.000 toplotnih ciklusa.