Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Informacioni sistem energetike grada Beograda (ISEB)

 

Projekat ISEB se realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku uprave grada Beograda, a predstavlja vrhunac saradnje Mašinskog fakulteta u Beogradu i Inovacionog centra na polju primene informacionih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti. Suština ovog projekta može se predstaviti preko realizacije sledećih zadataka:

  • Kreiranje softverskog alata za pomoć pri donošenju odluka u upravljanju gradskim potrebama za energetskim resursima kroz izradu energetskog bilansa i plana.
  • Kreiranje sistema koji predstavlja objedinjeni registar resursa u energetici za teritoriju grada Beograda, koji korišćenjem Internet tehnologija omogućuje elektronski prijem, ažuriranje, pretragu, pregled podataka i izradu izveštaja.

Konačni cilj projekta ISEB je strateško upravljanje energetskim resursima odnosno upravljanje rashodima, čime se obezbeđuje pouzdano snabdevanje energentima i unapređuje energetska efikasnost. Postignuti rezultati u toku dosadašnje realizacije projekta obuhvataju:

  • Uspostavljen registar energetskih entiteta,
  • Automatsko preuzimanje podataka,
  • Sistem za izveštavanje,
  • Energetski bilans,
  • Indikatori i mere energetske efikasnosti.