Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Ispitivanje kvaliteta materijala zagrejača visokog pritiska dela postrojenja za termičku pripremu napojne vode blokaova 620MW u TE „Obrenovac B“ radi sagledavanja stanja objekata i reaktiviranja istih u cilju uštede pri proizvodnji električne energije

Zagrevanje osnovnog kondenzata iz kondenzatora Bloka se vrši pomoću pare sa oduzimanja turbine.

Ovaj regenerativni proces se odvija u pet zagrejača visokog pritiska. Osnovni kondenzat se na svom putu od kondenzatora do napojnog rezervuara dogreva u ovim zagrejačima. Cilj projekta bio je provera stanja materijala tj. stepen njegovog eventualnog oštećenja da bi se ponovo uključili u korišćenje (uklonio baj-pas) i tako ostvarila ušteda energije.