Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Ispitivanje uzoraka cevi TE „Nikola Tesla A“, blokovi A3, A4, A5 i A6 u cilju praćenja stanja površine metala, prisustva naslaga i korozije

Kompletno ispitivanje, uključujući vizuelno-dimenzionu kontrolu, kvantitativnu i kvalitativnu analizu naslaga, morfologiju depozita i metalografsku analiza stanja metala.

Naučna i praktična iskustva pokazuju da su oštećenja termoenergetskih postrojenja izazvana korozijom zastupljena sa 33% u razvijenim zemljama, a u našoj zemlji sa preko 50%. Oštećenje od korozije i naslaga smanjuje efikasnost korišćenja termoenergetsih postrojenja za 10-20%. Zbog toga su kontrola, preventiva i sanacija izuzetno značajni sa tehničko-tehnološkog i ekonomskog stanovišta. U SAD godišnja šteta od korozionih oštećenja iznosi 3.5 milijarde dolara, a od toga 600 miliona dolara samo od korozije turbinskih postrojenja (podatak EPRI).