Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
0016

Izrada prototipa uređaja za regeneraciju iskorišćenih mineralnih elektroizolacionih ulja metodom sorpcije na mineralnom sorbentu

 

 

Primena:

– adsorbent za prečišćavanje vazduha od vodonik-sulfida, amonijaka, oksida azota, amina
– adsorbent za uklanjanje hroma, bakra, olova, kadmijuma i drugih jona iz otpadnih voda
– sredstvo za izbeljivanje biljnih ulja i bistrenje vina
– zamena bentonita za isplake u industriji nafte prilikom bušenja na velikim dubinama i u moru
– nosač katalizatora
– ugušćivač i reološki aditiv u industriji boja i lakova,
– punioc u gumarskoj industriji i građevinarstvu
– kao nosač insekticida, fungicida i pesticida
– izradu filtera za cigarete
– posip za kućne ljubimce.

Detaljnije