Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
000

Merenje pouzdanosti kopnene navigacije duž Dunavskog plovnog kanala

 

MREIND

 

Glavni cilj ovoj projekta je da se poboljša planiranje bezbednosti špeditera kako bi se smanjila potrošnja energije a istovremeno povećala upotreba održivih režima saobraćaja, naročito saobraćaja u kopnenim vodama (IWT – inland water transportation) u Dunavskoj regiji. Ovo bi trebalo da se postigne primenom sistemski integrisanog modelu u formi „Proof-of-Concept“ Demonstratora koji bi ostvario pametnu vezu između prognoze vremena, planiranja i optimizacije planiranih kapaciteta u okviru studije slučaja u automobilskoj industriji, koja igra sve važniju ulogu u Dunavskoj regiji (tj. stvaranje Automoto Superklastera „DonauMotor“ tokom PAC8). Ključni elementi ovog demonstratori bi trebalo da budu:

  • Razvijanje logike prognoziranja vremena koja je zanosvana na prognozama proizvođača i uticajnih faktora (npr. sezonalnost, ekonomski rast, planiranje kapaciteta postrojenja, ugovori, strategije, itd.) kako bi se odredilo bolje planiranje bezbednosti i specifičnije i detaljnije planiranje, čime bi se Dunavska regija učinila osovinom Evropskih Tehnologija sa Najboljom Praksom.
  • Održiva optimizacija planiranja saobraćaja primenom adekvatnih alternativnih akcija kako bi se podržali održivi režimi saobraćaja (šinski, vodeni), a sa njima i ekološki i ekonomski potencijal Dunavkse regije.

Cilj je unapređenje planiranja kapaciteta primenom parametera prognoze, kako bi se povećala upotreba održivih i multimodalnih lanaca transporta integrisanih u IWT.