Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Modularni razmenjivač toplote (HEX) – saradnja sa MONT d.o.o

 

Modularni razmenjivač toplote je inovacija zasnovana na optimizaciji transfera toplote, fluidodinamčkoj efikasnosti, iskustvu u radu u najvećim evropskim postrojenjima za organski otpad. Projekat je ostvaren od strane firme Mont d.o.o, Stubline, u saradnji sa Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta. Ova inovacija ima značajna poboljšanja u odnosu na postojeća rešenja, odnosno zatvoreni helikoidalni razmenjivač toplote. Modularni razmenjivač toplote predstavlja proizvod namenjen specifičnoj industriji sa ograničenim tržištem, ali i potencijalom da postane najbolje rešenje na tom tržištu. Proračun preliminarnog transfera toplote i gubitka pritiska je urađen na osnovu aproksimacija prethodnih modela i dostupnih podataka o biomasi. Za potrebe izrade prototipa, koji se pokazao uspešnim, napravljeni je 3D model, kao i sva potrebna tehnička dokumentacija. Konačni rezultat je modularni, raskačivi razmenjivač toplote (Heat exchanger – HEX) za pasterizaciju organskog otpada. Inovativni dizajn obezbeđuje veoma efikasnu i pouzdanu jedinicu za razmenu toplote koja može da radi u 24/7 kontinuitetu, kombinujući prednosti prethodnih rešenja. Ističemo sledeće inovativne karakteristike u poređenju sa osnovnim rešenjem:

  • Odvojiva spoljna ploča, koja omogućava pristup unutrašnjim površinama i protočnoj komori,
  • Helikoidalne trake koje se koriste za transfer toplote (prstenasta prolazna struja),
  • Modularni dizajn sklopa ulazno/izlazne mlaznice

Takođe navodimo značajne prednosti u odnosu na postojeća rešenja na tržištu:

  • Mogućnost proizvodnje fleksibilnih jedinica kombinovanjem više razmenjivača
  • Povećanje površine razmene toplote cca 25%
  • Unutrašnje površine i protočna komora su dostupne za potrebe održavanja
  • Veća efikasnost usled povećane površine razmene toplote.

Hex projekt je dobitnik granta Fonda za inovacionu delatnost.