Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
000

NATO SPS G4738 – Poboljšani prenosni energetski samoodrživi uređaji

 

Ovaj projekat je orijentisan ka konačnom ishodu, koji bi trebalo da predstavlja spream-za-upotrebu prototip(ove) poboljšanog prenosnog energetski samoodrživog uređaja u vojne svrhe, namenjenog terenskom ispitivanju. Ovaj uređaj mora biti lak, sposoban da proizvede dovoljno snage (200 W), energetski optimizovan za malo rasipanje toplote, i robustan. Ovaj projekat je rađen u saradnji sa Hemijskim Institutom, Ljubljana i Tehnološko-metalurškim Fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Katalizator(i) za reformer će biti razvijeni i ispitivani. Cilj je ravzoj katalizatora ili kombinacije više njih, koji bi obezbedio pretvranje metanola ili etanola u energetski bogat gas (visok sadržaj vodonika), koji ne bi bio štetan po gorivne ćelije (nizak sadržaj ugljen-mmonoksida), i koji bi obezbedio nizak protok ovog gasnog mlaza pri relativno niskim temperaturama (150-200°C) i uz malu masu katalizatora (lagan i kompaktan dizajn). Paralelno sa dizajnom i pripremom katalizatora, projekat će obuhvatiti i razvoj reformera. Performanse najefikasnijih komercijalnih čipova (reformera) će biti ispitane u pogledu pada pritiska; poboljšanja u konstrukciji/geometriji će biti predložena i ispitana pomoću simulacije proračunske dinamike fluida i eksperimentalnim merenjem prototipova čipova sopstvene proizvodnje. Za nekoliko odabranih optimalnih konfiguracija, drugi cilj će biti da se osmisli kvalitetan interfejs za transfer toplote kako bi se uklonio višak rasute toplote u/iz gorivne ćelije, što bi za posledicu imalo značajno poboljšanje ukupne energetske efikasnosti.

Brojni eksperimenti koji su obuhvatali permutacije najbolje geometrije čipova i formulacije katalizatora, primenom merene brzine otpadnih gasnih mlazova i jedinjenja, kako bi se došlo do modela procesa, pri čemu se vodilo računa o radu reformera u različitim procesnim uslovima i robusnosti tokom dugotrajnog rada (deaktivacija i reaktivacija katalizatora). Model rada reformera će potom biti integrisan u brojne scenarije rada gorivne ćelije kako bi se izvela analiza osetljivosti rada reformera na integrisani sistem kao celinu.

 

000 000
Geometrija modela Raspodela temparature Raspodela pritiska