Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
0019

Osvajanje proizvodnje odlivaka od kompozita na bazi čelik-SiC otpornih na habanje

MMC odlivci, čelik-SiC, do sada su bili samo simbolično prisutni na tržištu Srbije. U REIK Kolubara vršena ispitivanja efikasnosti rada i veka trajanja odlivaka izrađenih po Cast-in-Carbide tehnologiji (SANDVIK). Rezultati su bili vrlo dobri, ali je jasno da visoka cena i način nabavke ograničavaju širu primenu ove vrste odlivaka. Sa pojavom domaćeg proizvođača situacija bi trebalo da se promeni. Direktan korisnik rezultata ovog projekta, koji je ujedno i realizator je A.D. Livnica Ljig iz Ljiga. Ovo privredno društvo je i do sada bilo snabdevač industrije, rudarstva I građevinarstva odlivcima otpornim na habanje, a kroz ovaj projekat proširiće svoj asortiman i ponuditi tržištu novi kvalitet proizvoda, značajno boljih karakteristika, sa znatno dužim vekom trajanja i po prihvatljivoj ceni. Mogućnosti plasmana MMC odlivaka, čelik-SiC date su u tabelama.

Detaljnije