Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Podni konvektor – saradnja sa Termovent komercom

 

Inovacioni centar Masinskog fakulteta u Beogradu ostvario je saradnju sa vodećim proizvođačem HVAC opreme u Srbiji, Termovent komerc u izradi novih elemenata HVAC sistema, kao i u modernizaciji i adaptaciji starih elemenata i formiranju njihove elektronske dokumentacije.

Projekat podnog konvektora predstavlja zajednički poduhvat realizacije i izrade funkcionalnog prototipa u periodu od samo mesec dana od inicijalne ideje. Saradnici Inovacionog centra bavili su se detaljnim razvojem svakog od pojedinačnih elemenata podnog konvektora prema zahtevima i potreba Termovent komerca sa ciljem da se zadrži forma i koriste svi standardizovani elementi iz već postojeće proizvodnje. Tehnička dokumentacija izrađena je kako za sklopne crteže, tako i za pojedinačne elemente, uključujući i njihovu izradu, pripremu za sečenje i savijanje. Zahvaljujući visokom nivou stručnosti rezultat ove saradnje predstavljao je verifikaciju i testiranje inicijalnih ideja u 3D okruženju, i na kraju, izradu protipa.

 

 

Primeri 3d modela i tehničke dokumentacije podnih konvektora i kalorifera