Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
0005

Razvoj impulsnog pneumatskog sistema kod berača jagodičastog voća

Srbija je veliki izvoznik malina. Problemi koji se javljaju pri berbi ovog jagodičastog voća su visoka cena branja, nedostatak radne snage i nestandardni usevi. Upotrebom berača malina ne dolazi do kontakta između mašine i ploda ili biljke, niži procenat vlažnosti vazduha smanjuje rizike od nastanka bolesti biljke, troškovi berbe su za 2 do 3 puta niži u odnosu na ručnu berbu.

 

 

U okviru projekta predviđeno je da se uradi proračun nestacionarnog strujanja u vazdušnim kanalima berača primenom modela nestacionarnog strujanja kompresibilnog fluida. Cilj proračuna su određivanje brzina isticanja, optimizacija regulisanja protoka i strujnih kanala (konfiguracija, dimenzije), verifikacija sa merenim veličinama i postizanje maksimalne efikasnosti sa minimalnom snagom pogonske mašine.

Detaljnije