Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

SAF€RA – Coordination of European Research on Industrial Safety

 

SAF€RA predstavlja ERA-NET projekat pod nazivom “Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth” (Koordinacija Evropskog Istraživanja Industrijske Bezbednosti usmerena ka Pametnom i Održivom Rastu), koji je tokom tri godine finansiran of strane Evropske Komisije u okviru Programa 7th Framework.

U okviru plana ERA-NET, cilj ovog projekta je unapređenje saradnje i koordinacije nacionalnih istraživačkih programa vezanih za industrijsku bezbednost. SAF€RA projektom je obuhvaćena koordinacija istraživanja vezanih za sprečavanje teških nesreća, pre svega u smislu ekonomskih koristi rešenja za industrijsku bezbednost, bezbednih inovativnih procesa, spremnosti i odgovora, kao i zaštite životne sredine, novih metoda za poboljšanje stvaranja kulture bezbednosti i mudrog stava, referentnih tehnologija za produženje veka zastarelih i obnovljenih konstrukcija, kao i u pogledu proizvoda i sistema neophodnih za povećanje industrijske bezbednosti. Ovaj obim je komplementaran projektu NEW OSH ERA koji je fokusiran na koordinisanje i saradnju u istraživanju novih rizika vezanih za rad, što predstavlja zadatak koji će nastaviti PEROSH, Partnerstvo za Evropsko Istraživanje Bezbednosti i Zdravlja na Radu.

 

Šematski prikaz projekta SAF€RA