Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Tehnologija zavarivanja trenjem sa mešanjem T-spojeva od legure aluminijuma- saradnja sa fabrikom opreme i mašina – Goša FOM a.d.

 

Cilj ovog projekta je bio osvajanje tehnologije izrade T-spojeva postupkom zavarivanja trenjem sa mešanjem, uz primenu steznog pomoćnog pribora. Ovaj projekt je ostvaren od strane Inovacionog Centra Mainskog fakulteta u saradnji sa fabrikom opreme i mašina, Goša FOM a.d. Spojevi su izrađeni na dva načina: zavarivanjem dve ploče pri jednom prolazu alata, i zavarivanjem tri ploče pri dva prolaza alata. Materijal radnih ploča je aluminijumska legura AlMg3, steznog pribora nerđajući čelik, a materijal alata je alatni čelik. Ispitivanja zavarenih spojeva (vizuelni pregled lica i korena šava, raspodela tvrdoće i razvoj mikrostrukture) su pokazala da je postignut potreban nivo kvaliteta da bi postupak bio primenljiv u indrustijskim uslovima, uz minimalne troškove adaptacija postojećih glodalica. Osim toga, primenom metode konačnih elemenata omogućena je jednostavna analiza uticaja ulaznih parametara na vremensku i prostornu raspodelu temperature, što je omogućilo značajnu uštedu eksperimenatlnog istraživanja, Projekt je finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

 

Prikaz proračuna temperaturskih polja, gotovog zavarenog spoja i procesa zavarivanja