Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
000

Upravljanje životnom sredinom uz IT podršku

 

Upravljanje životnom sredinom uz IT podršku će biti integrisano u odabrane kurseve u okviru studijskih programa vezanih za upravljanje životnom sredinom na fakultetima Univerziteta u Beogradu (Mašinski Fakultet i Tehnološko-metalurški Fakultet) i implementirano u nastavni plan primenom metode poređenja trenutnog i modifikovanog plana. U tom cilju se sprovodi anketa među studentima, na osnovu koje će biti razvijen modifikovani nastavni plan, kao i koncept Nauči-Učitelja (Teach-the-Teacher), koji će biti naknadno implementiran.

Pored ovog „akademskog“ zadatka, postoji i praktični deo projekta, vezan za odabrane kompanije, takođe na osnovu ankete. U tom cilju će se primeniti EU Standardi za ekološko zakonodavstvo, vezani z asadržaj projekta, kako bi se implementirale mini konsultantske usluge, kao i programi obuke u odabraniim kompanijama. Konačni ciljevi projekta su:

  • Kvalifikacioni kursevi o upravljanju životnom sredinom uz IT podršku i rešenjima vezanim za tu temu koje bi držao Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta i koje je zatražilo minimum 10 malih i srednjih preduzeća (metoda: ocena obuke i ponuđenih kvalifikacija)
  • Minimum dva projekta za implementaciju upravljanja životnom sredinom uz IT podršku u saradnji sa malim i srednjim preduzećima (metoda: anketiranje malih i srednjih preduzeća

U saradnji sa:

000
000 000