Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Uređaj za merenje vlažnosti pare

 

Uređaj za merenje vlažnosi vodene pare visokog pritiska je od velikog značaja za projektovanje, dijagnostiku i upravljanje radom energetskih parnih kotlova.  Rezultati merenja ovog uređaja omogućavaju povećanje pouzdanosti i energetske efikasnosti rada generatora pare. Uređaj je zasnovan na apsolutnoj termodinamičkoj metodi, tako da ga nije potrebno baždariti, što predstavlja značajnu prednost u njegovoj primeni. Za pronalazak uređaja za merenje vlažnosti pare priznat je mali patent Reprublike Srbije. Savez pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda dodelio je uređaju za merenje vlažnosti pare zlatnu medalju sa likom Nikole Tesle na izložbi ˝Pronalazaštvo – Beogad 2011˝.

 

 

Šematski prikaz i razvoj uređaja za merenje vlažnosti pare