Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Uređaj za točenje i očuvanje vina – saradnja sa PORT-TR preduzećem

 

Uređaj za točenje i očuvanje vina je rezultat višegodišnjeg istraživanja tima Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu, na čelu sa dr Milošem Miloševićem, i kompanije PORT-TR. Reč je o pronalasku koji omogućava točenje vina na čašu, a da pri tome, ostatak vina u boci ostaje u zaštitnoj atmosferi inertnog gasa (argona), ne menjajući kvalitet. Na tržištu postoje različiti sistemi za čuvanje vina, od vakuum čepova do tzv. enomata, ali su mnogi od njih nefunkcionalni.

Vakuum čepovi su pre par godina doživeli pravu ekspanziju na tržištu, ali su isto tako brzo povučeni jer nisu mogli da eleminišu kiseonik u flaši u potpunosti i sačuvaju kvalitet vina na duži rok. S druge strane, enomati, uređaji koji takođe rade na principu inertnog gasa, su prevelikih dimenzija, organičenog kapaciteta i preskupi. Posle analize tržišta i identifikovanja nedostataka postojećih sistema, partner na projektu, preduzetnik Bojan Lazić predočio je realne potrebe tržišta. Tako je nastala ideja i na osnovu nje razvijen i napravljen uređaj koji je malih dimenzija, relativno jeftin, a omogućava da se u restoranu na čašu služi istovremeno i do 20 flaša vina. Pri tome je dodatna prednost mogućnost odvajanja uređaja od boce, po potrebi. Za ovaj pronalazak priznat je nacionalni patent od zavoda za zastitu IS RS, a u toku je je i procedura za medjunarodno priznanje patenta PCT/RS2015/000019. Inovatori: Miloš Milošević, Bojan Lazić, Uroš Tatić, Simon Sedmak i Jasmina Perović.

 

 

Prikaz uređaja montiranog na bocu