Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Novosti iz ICMF-a

“Други инфо-дан и cајам идеја Хоризонт 2020 и пројеката” 4. и 5. октобра на МФ

  “Други инфо-дан и cајам идеја Хоризонт 2020 и пројеката”, посвећен новим материјалима и нанотехнологијама, биће одржан 4. и 5. октобра 2017. године од 12.00 до 17.15. на Машинском факултету у Београду. Организатори скупа су Иновациони центар МФ, Европска мрежа предузетништва и њена Секторска група за материјале. У фокусу овогодишњег „сајма идеја Хоризон 2020″ су […]

Opsti clanci

Wine preservation and dispensing system

This new, award winning detachable wine preservation and dispensing system was designed for smaller bars and restaurants who want to be able to expand their ‘wine by the glass range’ without having to accommodate multiple fridge cabinet systems. The patented stopper device enables you to store opened bottles indefinitely in a fridge or rack using […]

Projekti

Srpska ratarska masina – saradnja sa SRMA-ZIP preduzećem

  Razvoj srpske ratarske masine (SRM) je dugogodišnji stvaralački napor Stanka Mandića, poznatog Srpskog pronalazača, dobitnika mnogobrojnih nagrada i priznanja. Izradjeno je nekoliko prototipovi, kao što su SRM-3 i SRM-6, namenjeni da u jednom prolasku obavljaju pet poslova: oranje s obrtnim plugom, razbacivanje mineralnog đubriva, sitnjenje zemljišta, ravnanje i setvu žitarica. Razvijeni modeli su uspesno […]

Projekti

Berač voća ˝Kokan 500s˝ – saradnja sa preduzećem BSK Obrenovac

  Projekt koji je omišljen i realizovan u saradnji sa kompanijom BSK Obrenovac, “KOKAN 500S” poseduje jedinstvenu, inovativnu tehnologiju vazdušnog branja koja, oponašajući oluju, opstrujava rodne grane biljke prekidnim vazduhom kontrolisane brzine i na prirodan način, bez fizičkog kontakta sa samom biljkom, bere samo zrele plodova bez oštećenja. Tehnologija vazdušnog branja je aktivno razvijana od […]

Projekti

Podni konvektor – saradnja sa Termovent komercom

  Inovacioni centar Masinskog fakulteta u Beogradu ostvario je saradnju sa vodećim proizvođačem HVAC opreme u Srbiji, Termovent komerc u izradi novih elemenata HVAC sistema, kao i u modernizaciji i adaptaciji starih elemenata i formiranju njihove elektronske dokumentacije. Projekat podnog konvektora predstavlja zajednički poduhvat realizacije i izrade funkcionalnog prototipa u periodu od samo mesec dana […]

Projekti

Uređaj za merenje vlažnosti pare

  Uređaj za merenje vlažnosi vodene pare visokog pritiska je od velikog značaja za projektovanje, dijagnostiku i upravljanje radom energetskih parnih kotlova.  Rezultati merenja ovog uređaja omogućavaju povećanje pouzdanosti i energetske efikasnosti rada generatora pare. Uređaj je zasnovan na apsolutnoj termodinamičkoj metodi, tako da ga nije potrebno baždariti, što predstavlja značajnu prednost u njegovoj primeni. […]

Projekti

Tehnologija zavarivanja trenjem sa mešanjem T-spojeva od legure aluminijuma- saradnja sa fabrikom opreme i mašina – Goša FOM a.d.

  Cilj ovog projekta je bio osvajanje tehnologije izrade T-spojeva postupkom zavarivanja trenjem sa mešanjem, uz primenu steznog pomoćnog pribora. Ovaj projekt je ostvaren od strane Inovacionog Centra Mainskog fakulteta u saradnji sa fabrikom opreme i mašina, Goša FOM a.d. Spojevi su izrađeni na dva načina: zavarivanjem dve ploče pri jednom prolazu alata, i zavarivanjem […]