Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

GRENDEL – Green and Efficient Danube Fleet (DTP2 – 052-3.1.-GRENDEL)

The project aims to support the Danube vessels operators and their public counterparts in ecological and economic modernisation of the inland navigation sector and in definition and deployment of necessary transition measures. Dedicated activities will raise the awareness of the Danube fleet operators & sector concerning the impact of new regulations, advanced technologies which reduce […]

Projekti

Srpska ratarska masina – saradnja sa SRMA-ZIP preduzećem

  Razvoj srpske ratarske masine (SRM) je dugogodišnji stvaralački napor Stanka Mandića, poznatog Srpskog pronalazača, dobitnika mnogobrojnih nagrada i priznanja. Izradjeno je nekoliko prototipovi, kao što su SRM-3 i SRM-6, namenjeni da u jednom prolasku obavljaju pet poslova: oranje s obrtnim plugom, razbacivanje mineralnog đubriva, sitnjenje zemljišta, ravnanje i setvu žitarica. Razvijeni modeli su uspesno […]

Projekti

Berač voća ˝Kokan 500s˝ – saradnja sa preduzećem BSK Obrenovac

  Projekt koji je omišljen i realizovan u saradnji sa kompanijom BSK Obrenovac, „KOKAN 500S“ poseduje jedinstvenu, inovativnu tehnologiju vazdušnog branja koja, oponašajući oluju, opstrujava rodne grane biljke prekidnim vazduhom kontrolisane brzine i na prirodan način, bez fizičkog kontakta sa samom biljkom, bere samo zrele plodova bez oštećenja. Tehnologija vazdušnog branja je aktivno razvijana od […]

Projekti

Podni konvektor – saradnja sa Termovent komercom

  Inovacioni centar Masinskog fakulteta u Beogradu ostvario je saradnju sa vodećim proizvođačem HVAC opreme u Srbiji, Termovent komerc u izradi novih elemenata HVAC sistema, kao i u modernizaciji i adaptaciji starih elemenata i formiranju njihove elektronske dokumentacije. Projekat podnog konvektora predstavlja zajednički poduhvat realizacije i izrade funkcionalnog prototipa u periodu od samo mesec dana […]

Projekti

Uređaj za merenje vlažnosti pare

  Uređaj za merenje vlažnosi vodene pare visokog pritiska je od velikog značaja za projektovanje, dijagnostiku i upravljanje radom energetskih parnih kotlova.  Rezultati merenja ovog uređaja omogućavaju povećanje pouzdanosti i energetske efikasnosti rada generatora pare. Uređaj je zasnovan na apsolutnoj termodinamičkoj metodi, tako da ga nije potrebno baždariti, što predstavlja značajnu prednost u njegovoj primeni. […]

Projekti

Tehnologija zavarivanja trenjem sa mešanjem T-spojeva od legure aluminijuma- saradnja sa fabrikom opreme i mašina – Goša FOM a.d.

  Cilj ovog projekta je bio osvajanje tehnologije izrade T-spojeva postupkom zavarivanja trenjem sa mešanjem, uz primenu steznog pomoćnog pribora. Ovaj projekt je ostvaren od strane Inovacionog Centra Mainskog fakulteta u saradnji sa fabrikom opreme i mašina, Goša FOM a.d. Spojevi su izrađeni na dva načina: zavarivanjem dve ploče pri jednom prolazu alata, i zavarivanjem […]

Projekti

Modularni razmenjivač toplote (HEX) – saradnja sa MONT d.o.o

  Modularni razmenjivač toplote je inovacija zasnovana na optimizaciji transfera toplote, fluidodinamčkoj efikasnosti, iskustvu u radu u najvećim evropskim postrojenjima za organski otpad. Projekat je ostvaren od strane firme Mont d.o.o, Stubline, u saradnji sa Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta. Ova inovacija ima značajna poboljšanja u odnosu na postojeća rešenja, odnosno zatvoreni helikoidalni razmenjivač toplote. Modularni […]

Projekti

Informacioni sistem energetike grada Beograda (ISEB)

  Projekat ISEB se realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku uprave grada Beograda, a predstavlja vrhunac saradnje Mašinskog fakulteta u Beogradu i Inovacionog centra na polju primene informacionih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti. Suština ovog projekta može se predstaviti preko realizacije sledećih zadataka: Kreiranje softverskog alata za pomoć pri donošenju odluka u upravljanju gradskim […]

Projekti

E-learning projekt – saradnja sa SGM-solution Berlin

    Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta u Beogradu je ostvario saradnju sa prestižnom nemačkom kompanijom SGM-solutions iz Berlina, na razvoju e-learning platforme za potrebe učenja na daljinu. Cilj ovih projekata je da se razviju interaktivni kursevi za Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), vodeću instituciju u oblasti strukovnog obrazovanja na Malti. U saradnji […]