Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Srpska ratarska masina – saradnja sa SRMA-ZIP preduzećem

  Razvoj srpske ratarske masine (SRM) je dugogodišnji stvaralački napor Stanka Mandića, poznatog Srpskog pronalazača, dobitnika mnogobrojnih nagrada i priznanja. Izradjeno je nekoliko prototipovi, kao što su SRM-3 i SRM-6, namenjeni da u jednom prolasku obavljaju pet poslova: oranje s obrtnim plugom, razbacivanje mineralnog đubriva, sitnjenje zemljišta, ravnanje i setvu žitarica. Razvijeni modeli su uspesno […]

Projekti

Berač voća ˝Kokan 500s˝ – saradnja sa preduzećem BSK Obrenovac

  Projekt koji je omišljen i realizovan u saradnji sa kompanijom BSK Obrenovac, „KOKAN 500S“ poseduje jedinstvenu, inovativnu tehnologiju vazdušnog branja koja, oponašajući oluju, opstrujava rodne grane biljke prekidnim vazduhom kontrolisane brzine i na prirodan način, bez fizičkog kontakta sa samom biljkom, bere samo zrele plodova bez oštećenja. Tehnologija vazdušnog branja je aktivno razvijana od […]

Projekti

Podni konvektor – saradnja sa Termovent komercom

  Inovacioni centar Masinskog fakulteta u Beogradu ostvario je saradnju sa vodećim proizvođačem HVAC opreme u Srbiji, Termovent komerc u izradi novih elemenata HVAC sistema, kao i u modernizaciji i adaptaciji starih elemenata i formiranju njihove elektronske dokumentacije. Projekat podnog konvektora predstavlja zajednički poduhvat realizacije i izrade funkcionalnog prototipa u periodu od samo mesec dana […]

Projekti

Uređaj za merenje vlažnosti pare

  Uređaj za merenje vlažnosi vodene pare visokog pritiska je od velikog značaja za projektovanje, dijagnostiku i upravljanje radom energetskih parnih kotlova.  Rezultati merenja ovog uređaja omogućavaju povećanje pouzdanosti i energetske efikasnosti rada generatora pare. Uređaj je zasnovan na apsolutnoj termodinamičkoj metodi, tako da ga nije potrebno baždariti, što predstavlja značajnu prednost u njegovoj primeni. […]

Projekti

Tehnologija zavarivanja trenjem sa mešanjem T-spojeva od legure aluminijuma- saradnja sa fabrikom opreme i mašina – Goša FOM a.d.

  Cilj ovog projekta je bio osvajanje tehnologije izrade T-spojeva postupkom zavarivanja trenjem sa mešanjem, uz primenu steznog pomoćnog pribora. Ovaj projekt je ostvaren od strane Inovacionog Centra Mainskog fakulteta u saradnji sa fabrikom opreme i mašina, Goša FOM a.d. Spojevi su izrađeni na dva načina: zavarivanjem dve ploče pri jednom prolazu alata, i zavarivanjem […]

Projekti

Modularni razmenjivač toplote (HEX) – saradnja sa MONT d.o.o

  Modularni razmenjivač toplote je inovacija zasnovana na optimizaciji transfera toplote, fluidodinamčkoj efikasnosti, iskustvu u radu u najvećim evropskim postrojenjima za organski otpad. Projekat je ostvaren od strane firme Mont d.o.o, Stubline, u saradnji sa Inovacionim centrom Mašinskog fakulteta. Ova inovacija ima značajna poboljšanja u odnosu na postojeća rešenja, odnosno zatvoreni helikoidalni razmenjivač toplote. Modularni […]

Projekti

Informacioni sistem energetike grada Beograda (ISEB)

  Projekat ISEB se realizuje u saradnji sa Sekretarijatom za energetiku uprave grada Beograda, a predstavlja vrhunac saradnje Mašinskog fakulteta u Beogradu i Inovacionog centra na polju primene informacionih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti. Suština ovog projekta može se predstaviti preko realizacije sledećih zadataka: Kreiranje softverskog alata za pomoć pri donošenju odluka u upravljanju gradskim […]

Projekti

E-learning projekt – saradnja sa SGM-solution Berlin

    Inovacioni Centar Mašinskog Fakulteta u Beogradu je ostvario saradnju sa prestižnom nemačkom kompanijom SGM-solutions iz Berlina, na razvoju e-learning platforme za potrebe učenja na daljinu. Cilj ovih projekata je da se razviju interaktivni kursevi za Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), vodeću instituciju u oblasti strukovnog obrazovanja na Malti. U saradnji […]

Projekti

SAF€RA – Coordination of European Research on Industrial Safety

  SAF€RA predstavlja ERA-NET projekat pod nazivom “Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth” (Koordinacija Evropskog Istraživanja Industrijske Bezbednosti usmerena ka Pametnom i Održivom Rastu), koji je tokom tri godine finansiran of strane Evropske Komisije u okviru Programa 7th Framework. U okviru plana ERA-NET, cilj ovog projekta je unapređenje saradnje […]