Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

SAF€RA – Coordination of European Research on Industrial Safety

  SAF€RA predstavlja ERA-NET projekat pod nazivom “Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth” (Koordinacija Evropskog Istraživanja Industrijske Bezbednosti usmerena ka Pametnom i Održivom Rastu), koji je tokom tri godine finansiran of strane Evropske Komisije u okviru Programa 7th Framework. U okviru plana ERA-NET, cilj ovog projekta je unapređenje saradnje […]

Projekti

SAFERA projekat – Smart Process INdustry CranEs – SPRINCE

  Učešće Srbije u saradnji sa Italjom i Češkom Republikom Dizalice predstavljaju najopasniju opremu u industriji i građevinarstvu. Prevrnut, ispušten ili pogrešno upotrebljen teret može dovesti do direktnih povreda radnika ili potencijalnih oštećenja opreme. Opasnosti vezane za njih su naročito važne u hemijskoj industriji i intermodalnom transportu, kod kojih bi nesrećni slučajevi mogli da dovedu […]

Projekti
000

NATO SPS G4738 – Poboljšani prenosni energetski samoodrživi uređaji

  Ovaj projekat je orijentisan ka konačnom ishodu, koji bi trebalo da predstavlja spream-za-upotrebu prototip(ove) poboljšanog prenosnog energetski samoodrživog uređaja u vojne svrhe, namenjenog terenskom ispitivanju. Ovaj uređaj mora biti lak, sposoban da proizvede dovoljno snage (200 W), energetski optimizovan za malo rasipanje toplote, i robustan. Ovaj projekat je rađen u saradnji sa Hemijskim Institutom, […]

Projekti

Projekat DanuBioValNet – Klasteri na bio-bazi

  Glavni cilj projekta DanuBioValNet je primena eko-inovacija u industriji na bio-bazi, unapređenjem okvirnih uslova i boljom primenom klastera, potencijala i raznovrsnosti u Dunavskoj regiji. Ovaj projekat je fokusiran na tri nivoa: politiku, klastere, preduzimljivost. Strategija za Zajedničku Polisu o Klasterima na Bio-bazi za Dunavsku Regiju (Joint Bio-Based Cluster Policy – JBCP), obuhvata Plan Akcija […]

Projekti
000

Pulsirajući vodeni mlaz kao ortopedska tehnika bez termičkih i mehaničkih oštećenja velikih zglobova

  WORTH   Uklanjanje koštanog cementa tokom revizione artroplastije predstavlja veoma bitan faktor za ovu hiruršku tehniku. Preko 20% svih artroplastija moraju biti revidirane usled aseptičkog olabavljivanja, povratnih dislokacija, infekcija i loma periprostetike. Reviziona artroplastija ima nepovoljnije ishode u odnosu na primarnu. Uklanjanje koštanog cementa iz femoralnog kanala se odvija tokom određenog vremenskog perioda, đto […]

Projekti
000

Merenje pouzdanosti kopnene navigacije duž Dunavskog plovnog kanala

  MREIND   Glavni cilj ovoj projekta je da se poboljša planiranje bezbednosti špeditera kako bi se smanjila potrošnja energije a istovremeno povećala upotreba održivih režima saobraćaja, naročito saobraćaja u kopnenim vodama (IWT – inland water transportation) u Dunavskoj regiji. Ovo bi trebalo da se postigne primenom sistemski integrisanog modelu u formi „Proof-of-Concept“ Demonstratora koji […]

Projekti

Evropska mreža preduzetništva

  Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi raznoliku pomoć malim i srednjim preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Privredna komora Srbije koordinira Konzorcijumom Mreže u Srbiji i, zajedno sa partnerima (Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Biznis Inkubator Novi Sad, Institut Mihajlo Pupin I Razvojna agencija Srbije), učestvuje u realizaciji […]

Projekti
000

Upravljanje životnom sredinom uz IT podršku

  Upravljanje životnom sredinom uz IT podršku će biti integrisano u odabrane kurseve u okviru studijskih programa vezanih za upravljanje životnom sredinom na fakultetima Univerziteta u Beogradu (Mašinski Fakultet i Tehnološko-metalurški Fakultet) i implementirano u nastavni plan primenom metode poređenja trenutnog i modifikovanog plana. U tom cilju se sprovodi anketa među studentima, na osnovu koje […]

Projekti
000

START/02_PA1a-C2 MREIND

  Project number: START/02_PA1a-C2 Measurement of reliability in inland navigation along the Danube fairway – MREIND In relation to the „START – Danube Region Project Fund „of the European Union Strategy for the Danube Region http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2 Priority area: PA1A – Inland waterways Start Date > 01-December-2015 End date > 30-June-2016Duration > 7 MonthsParticipating countries > […]

Projekti

E!8029 SEEDO

EUREKA PROJEKAT: E!8029   Optimizacija energetskog bilansa složenih sistema Sustainable Energy Evaluation, Documentation and Optimization – SEEDO Technological Area 1.2 / Information Processing, Information System Market Area 6 / ENERGY Start Date > 31-Mar-2012 End date > 31-Mar-2015 Duration > 36 Months Participating countries > SERBIA, NORWAY, HUNGARY Učesnici: -Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu -Inovacioni […]